“Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği”, akademik personelin idari ve özlük haklarını savunmak ve ülkedeki demokratik hakları korumak amacıyla bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, çeşitli fakülteler ve meslek yüksekokullarından gelen bir grup öğretim üyesi, 1994 yılında derneğin tüzel kişiliğini oluşturmak üzere bir araya gelmiştir. Kuruluş sonrasında Dr. Sunar Birsöz ilk başkan olarak seçilmiş ve yönetim kurulu toplantılarında YÖK politikaları, özlük hakları, kadro sorunları ve genel milli meseleler ele alınmıştır.

Dernek, yerel sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak Antalya’da bir güç birliği oluşturmuş ve ülke çapında Üniversite Öğretim Üyeleri Dernekleri ile iletişim kurarak üniversite sorunlarını tartışmıştır. Bu kapsamda, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Özellikle üniversite rektörlük seçimleri sırasında, dernek tarafsızlık ilkesini benimsemiş ve tüm rektör adayları için eşit ve demokratik bir platform sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla düzenlenen panellerde tüm rektör adaylarına kendilerini ifade etme imkanı tanınmıştır.

Tüzük değişikliği ile “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği” olan adı üniversitedeki tüm akademik bileşenleri kapsaması amacıyla “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği” adını almış ve tüzüğünde mobing uygulaması yapanı üyelikten çıkartma kararı almıştır.  Dernek “Akademik Bilinç” adlı bülteni düzenli olarak yayınlamaktadır.