Akdeniz Üniversitesi
Öğretim Elemanları Derneği

Amaçlarımız

¨ Üniversiteyi ve toplumu ilgilendiren konularda gerekli çalışmaları süreklilik içinde yürütmek;
¨ Üyelerinin amaç ve çabalarını birleştirip örgütlemek;
¨ Yasaların izin verdiği alanlarda bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmak;
¨ Üyeler arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan etkinlikler yapmak;

¨ Üyelerin bireysel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak;
¨ İnsan hakları ve doğal çevrenin korunması konusunda duyarlı bir toplum oluşmasında çaba harcamak;
¨ Bu amaçlara ulaşmada Atatürk Devrim ve İlkeleri ışığında laik ve özgür bir toplumun yetişmesi için öğretim üyelerine düşen görev ve sorumluluklar doğrultusunda çaba harcamak

Devamı için tıklayınız.

Akademik Bilinç

Akademik Bilinç geçmiş dönem sayıları için lütfen ilgili linke tıklayınız.
Akademik Bilinç Ekim 2023
Akademik Bilinç Kasım/Aralık 2023
Akademik Bilinç Ocak-Mart 2024

Akademik Bilinç

Akademik Bilinç geçmiş dönem sayıları için lütfen ilgili linke tıklayınız.
MART SAYISI
Akademik Bilinç Ağustos 2022
MART SAYISI
Akademik Bilinç Eylül 2022
Akademik Bilinç Ekim 2022

Akademik Bilinç

Akademik Bilinç geçmiş dönem sayıları için lütfen ilgili linke tıklayınız.
Akademik Bilinç Kasım 2022
MART SAYISI
Akademik Bilinç Aralık 2022

Üyelik Koşulları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

1. Madde

Derneğe, derneğin amaçlarını benimseyen, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı yüksek öğrenim kurumlarından birisinde, kısmi, geçici ya da daimi statüde görev yapan öğretim elemanları (Profesör, doçent, yardımcı doçent, uzman, okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ve bunların emeklileri üyelik için başvurabilir.

4. Madde

Onursal üyelerin, dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

2. Madde

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

5. Madde

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğin amacına uygun davranmakla, özellikle, amaçlarının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

3. Madde

Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

6. Madde

Onursal üyelerin, dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

HABERLER​

Derneğimiz ile ilgili en son haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

23 Eylül 2021

Pandemide neler öğrendik?

Her çarşamba birlikte tartışalım! Derneğimiz etkinliği olan “Pandemide neler öğrendik?” ile sağlık, eğitim, ziraat ve bir...

11 Ağustos 2021

20 Temmuz’da Ankara’dayız

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu “Akademiyi zapturapt altına almak amacıyla çıkarılmak istenen YÖK Yasa...

29 Nisan 2016

Akademi Susmayacak

Barış için akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyelerine yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok etme amaçlı baskıları...

30 Ocak 2015

Aykırı Ve Keyfi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Tüm Akademik Teamüllere Aykırı ve Keyfi Olarak   Türk-İslam...

İletişim