Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Tüm Akademik Teamüllere Aykırı ve Keyfi Olarak  

Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı Açıldı!

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinin Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Yönetim Kuruluna yaptıkları başvurudan edinilen bilgilere göre Felsefe Bölümü’nde halen üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları; Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı ve Bilim Tarihi Anabilim Dalı’dır. Mevcut durumda bu anabilim dallarının hiçbiri işletilmemektedir ve bölümdeki pek çok öğretim üyesinin konuyla ilgili yazılı şikayetleri kayıtlara geçmiş durumdadır.

Hal böyleyken, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı adıyla yeni bir anabilim dalının açılması kararı da bölüm akademik kurullarında tartışılmaksızın, yönetimin tümüyle keyfi tutumlarıyla alelacele alınmıştır. Bu kararla, Akdeniz Üniversitesi’nde hemen her gün tanık olunan akademik teamüllere aykırı uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Mevcut halleriyle henüz hiç işletilmemiş anabilim dallarının sorunları ortadayken, öğretim üyelerinin görüş ve önerileri alınmaksızın, bölüm akademik kurulunda karara bağlanmaksızın, sadece anabilim dalı başkanlarının onayı ile gerçekleşen tümüyle anti demokratik ve tepeden inmeci bu uygulamada temel amacın yeni ve gereksiz istihdam olduğu düşünülmektedir. Kaldı ki, Felsefe Bölümü öğretim üyelerinin çoğunluğu yeni bir anabilim dalına gereksinim olmadığını, buna karşın mevcut anabilim dallarının bir an önce işletilir hale getirilmesinin büyük aciliyet taşıdığını hem ilgili yönetim birimlerine hem de Derneğimize çeşitli defalar duyurmuştur.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Felsefe Bölümünde yaşanan ve akademik teamüllere aykırılık oluşturan bu uygulamaların durdurulması ve akademik ortamda çalışma barışını zedeleyen her türden gereksiz istihdam ve yanlı kadrolaşmanın engellenmesine yönelik sürecin yakından takipçisi olacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu