Barış için akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyelerine yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok etme amaçlı baskıları protesto etmek için 4 Mayıs 2016 Çarşamba saat:12.30‘da Akdeniz Üniversitesi Ana Kapısında (Meltem Girişi) basın açıklaması yapılacaktır.

Haydi Dayanışmaya

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’in çağrısıyla yapıalacak açıklamaya bütün Antalya Halkını katılmaya çağırıyoruz

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.